Forum Wokół Kina

2017 | 2018

Event branżowy "Forum Wokół Kina"

kreacja / produkcja wykonawcza / sprzedaż / marketing i komunikacja / realizacja techniczna / obsługa graficzna i identyfikacja wizualna / wydarzenia towarzyszące / ewaluacja – Ferment Kolektiv

Forum Wokół Kina to najważniejsze wydarzenie branży rozpowszechniania filmów w Polsce organizowane pod auspicjami Stowarzyszenia Kina Polskie. To także dobra sposobność na poznanie najbliższych propozycji dystrybutorów filmowych. 

Ferment odpowiadał za kreację i kompleksową produkcję wykonawczą 2 edycji wydarzenia – 43 i 45, ta druga była pierwszą imprezą cyklu trwającą aż 4 dni. Do najważniejszych zadań należało opracowanie konceptu eventu i realizacja prezentacji symultanicznych w formie transmisji na kilka sal kinowych, kompleksowa organizacja procesu promocji i sprzedaży, realizacja pokazów filmowych i spotkań z gośćmi, przygotowanie dodatkowych atrakcji dla uczestników, organizacja bankietów we współpracy z ich mecenasami, budowanie relacji sponsorskich i egzekucja świadczeń we wszystkich kanałach marketingowych. Wydarzenie z 2018 roku w zgodnej opinii współorganizatorów i uczestników ocenione było jako najlepsze w historii.

video: Artur Jędrzejak / The Cut
foto: Piotr Bedliński, Ramiz Gasanov

Klient

Multikino S.A.

Miejscowość

Sopot